แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของไพศาล

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของไพศาล 3 ปีล่าสุด

Year Public 4
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน : ISACS 2009 Faculty of Architecture, Chiang Mai University การใช้ประโยชน์ :Integrating Diversity: Reflection, Reinterpretation and Reposition The diversity of Suvarnabhumi,2 ธ.ค. 2009 - 4 ธ.ค. 2009
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฐานข้อมูลบทความวิชาการวารสารหน้าจั่วประวัติศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 ส.ค. 2014 - 4 ก.ค. 2018
2013 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :คลังความรู้ดิจิตอลมก. การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,30 เม.ย. 2013 - 4 ก.ค. 2018
2014 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ฐานข้อมูลบทความวิชาการวารสารหน้าจั่วประวัติศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่สาธารณะ,31 ก.ค. 2014 - 4 ก.ค. 2018