แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสมฤทัย

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสมฤทัย 1 ปีล่าสุด

Year Academic 1
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01209554 ชื่อวิชา Hydroelectric Engineering,1 ส.ค. 2014 - 30 ธ.ค. 2014