แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของคทารัตน์

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของคทารัตน์ 3 ปีล่าสุด

Year Academic 10
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,16 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,15 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421522 ชื่อวิชา Induced Mutation Technology in Plants,17 มิ.ย. 2010 - 23 ก.ย. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Modern technology in plant mutation,23 มิ.ย. 2010 - 23 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :วิทยุ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ให้สัมภาษณืการใช้ประโยชน์จากรังสีในการปรับปรุงพันธุ์พืช,1 ต.ค. 2009 - 1 ต.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,20 ก.ค. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421498 ชื่อวิชา Special Problems,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421422 ชื่อวิชา Radiation & Mutation,16 ก.ย. 2008 - 23 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01421524 ชื่อวิชา Induced Mutation Technology in Plants,9 ก.ย. 2008 - 25 ก.ย. 2008
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Modern technology in plant mutation,23 มิ.ย. 2010 - 23 มิ.ย. 2010