แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวรรณา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของวรรณา 3 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002599 ชื่อวิชา Thesis,21 พ.ค. 2007 - 21 พ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002599 ชื่อวิชา Thesis,21 พ.ค. 2007 - 21 พ.ค. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419599 ชื่อวิชา Thesis,29 ม.ค. 2008 - 1 ก.พ. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419599 ชื่อวิชา Thesis,26 ก.พ. 2007 - 26 ก.พ. 2007
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419438 ชื่อวิชา Microbiology of Fermented Foods,11 ส.ค. 2008 - 11 ส.ค. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419438 ชื่อวิชา Microbiology of Fermented Foods,14 ก.ย. 2009 - 14 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตโปรไบโอติกโดยใช้เชื้อผสมระหว่างแบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์โดยเทคนิคพื้นผิวตอบ แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์ (Window II),1 ต.ค. 2008 - 30 มิ.ย. 2010
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 419599 ชื่อวิชา Thesis,2 มิ.ย. 2008 - 2 มิ.ย. 2008