แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของณัฐวุฒิ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของณัฐวุฒิ 3 ปีล่าสุด

Year Academic 4
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :24th International Pig Veterinary Society Congress/ 8th European Symposium of Porcine Health Managem ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Effects of Different Levels of Colostrum Intake on the Severity of Porcine Epidemic Diarrhea in Piglets.,7 มิ.ย. 2016 - 10 มิ.ย. 2016
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :24th International Pig Veterinary Society Congress/ 8th European Symposium of Porcine Health Managem ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Effects of Different Levels of Colostrum Intake on the Severity of Porcine Epidemic Diarrhea in Piglets.,7 มิ.ย. 2016 - 10 มิ.ย. 2016
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ฮูเวฟาร์มา ประเทศไทยจำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ลึกแต่ไม่ลับ กับยาต้านจุลชีพ บีบต้นทุนต่ำ ภาค 3,18 ส.ค. 2014 - 18 ส.ค. 2014
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ทันโรค ทันเหตุการณ์ กับการเลี้ยงสุกร ปีที่ 14 ทีมวิชาการ "หมอหมู" เกษตรศาสตร์,7 ธ.ค. 2015 - 7 ธ.ค. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ของณัฐวุฒิ 1 ปีล่าสุด

Year Commercial 2
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการตรวจแอนติบอดีต่อ IgG รวมในสุกรแก่เกษตรกรฟาร์มด้วยชุดตรวจที่พัฒนาขึ้น,1 ม.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018
2018 เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :เปิดให้บริการการตรวจภูมิคุ้มกันต่อโรคติเชื้อพีอีดีด้วยชุดตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นใช้เอง ทำให้เกษตรกรมีทางเลือกในราคาค่าตรวจตัวอย่างถูกกว่าชุดตรวจจากต่างประเทศ,1 ม.ค. 2018 - 12 ก.ค. 2018