การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์คณะสังคมศาสตร์ บางเขน ปี 2011

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451496 ชื่อวิชา Selected Topics in Geography,15 พ.ย. 2011 - 9 ก.ย. 2012
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บุคคลทั่วไป ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการเรียนรู้อนุมูลอิสระ,30 มิ.ย. 2011 - 31 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451452 ชื่อวิชา Remote Sensing for Geographer,3 พ.ย. 2011 - 10 พ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01451452 ชื่อวิชา Remote Sensing for Geographer,3 พ.ย. 2011 - 10 พ.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01474586 ชื่อวิชา Psychology of Aging,6 มิ.ย. 2011 - 30 ม.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01474586 ชื่อวิชา Psychology of Aging,6 มิ.ย. 2011 - 30 ม.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Psychology of Human Adjustment, Psychology of Human Relationship,2 ม.ค. 2011 - 30 ม.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01475534 ชื่อวิชา Leadership for Change & Development,1 มิ.ย. 2011 - 4 ต.ค. 2017
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations,1 มิ.ย. 2011 - 4 ต.ค. 2017
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations,1 มิ.ย. 2011 - 4 ต.ค. 2017
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01459423 ชื่อวิชา Human Relations,1 มิ.ย. 2011 - 4 ต.ค. 2017

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019201620122010 >>