การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาชีวเคมี ปี 2020

36

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาชีวเคมี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402411 ชื่อวิชา ฺฺBiochemistry III,1 ก.ย. 2020 - 30 ก.ย. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา ฺBeauty Products Literacy,1 ก.ค. 2020 - 31 ก.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402101 ชื่อวิชา ฺBeauty Products Literacy,1 ธ.ค. 2020 - 31 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01251543 ชื่อวิชา Bioinformatics in Aquaculture,5 พ.ย. 2020 - 26 พ.ย. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01554571 ชื่อวิชา Bioinformatics,28 ต.ค. 2020 - 2 ธ.ค. 2020
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402411 ชื่อวิชา ฺฺBiochemistry III,1 ส.ค. 2020 - 31 ส.ค. 2020

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020172015 >>
Year Public 1
2020 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) การใช้ประโยชน์ :สารที่ผลิตได้สามารถยับยั้งกลิ่นเหม็นของยางก้อนถ้วยได้ดี เมื่อนำยางก้อนถ้วยไปผสมกับสารเคมีเพื่อทำวัลคาไนเซชั่นและทดสอบสมบัติเชิงกล (ความต้านแรงดึง มอดูลัสที่ระยะยืด 100–500% และระยะยืดเมื่อขาด) ก็พบว่าให้สมบัติที่ใกล้เคียงกับยางก้อนถ้วยที่ไม่ได้ใส่สารยับยั้ง (ใส่เพียงแต่กรดจับตัวเนื้อยาง) นอกจากนี้ยางที่ผสมสารยับยั้งนี้ยังมีค่าความหนืด Mooney ที่ต่ำ ซึ่งโรงงานผลิตยางแท่งที่ร่วมมือวิจัยด้วยพึงพอใจอย่างมากและแจ้งว่ามีศักยภาพที่จะใช้ผลิตยางที่มีมูลค่าสูงได้,1 ก.ย. 2020 - 28 ก.พ. 2021

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172010 >>