การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชากีฏวิทยา ปี 2018

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

20

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชากีฏวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 2
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท แม่รวยการเกษตร จำกัด การใช้ประโยชน์ :บริษัท แม่รวยการเกษตร จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านส่งเสริมการผลิตถั่วลิสงให้กับเกษตรกรและรับซื้อผลผลิตในราคาประกัน ได้นำถั่วลิสงพันธุ์เกษตรศาสตร์โก๋แก่ 40 ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จำนวน 14 ไร่ และกำลังขยายเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวในพื้นที่ของบริษัทฯ จำนวน 20 ไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับส่งเสริมสู่เกษตรกรต่อไป,29 พ.ย. 2018 - 30 เม.ย. 2019
2018 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท โตโยต้า มอร์เตอร์ ประเทศไทย จำกัด การใช้ประโยชน์ :เป็นความรู้เพื่อบรรยายให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานชีวพนาเวศ ซึ่งมีบทบาทหนึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน,11 ต.ค. 2018 - 11 ต.ค. 2018