Petty Patent

Article
ผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนผสมสารสร้างความแข็งแรงและกระจ่างใสให้ผิวหนังและกรรมวิธีการผลิต
Proprietor
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
License ID
อยู่ในระหว่างยื่นคำขอ
Class
ชาติ
Grant Date
22 ธันวาคม 2017
Related Link
-