Petty Patent

Article
โยเกิร์ตกะทิผสมเนื้อมะพร้าวแบบคงตัว (Set yoghurt) และกรรมวิธีการผลิต
Proprietor
Kasetsart University
License ID
15162
Class
ชาติ
Grant Date
16 พฤษภาคม 2019
Related Link
-

Author

Output From Project

การเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพและชีวภาพของโยเกิร์ตชนิดที่มีและไม่มีส่วนผสมของเชื้อ Lactobacillus acidophilus และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท ทานสาระ จำกัด การใช้ประโยชน์ :บริษัท ทานสาระ จำกัด ขอใช้สิทธิ์ในผลงานวิจัย,20 มิ.ย. 2019 - 19 มิ.ย. 2024