Petty Patent

Article
กรรมวิธีการผลิตข้าวเหนียวมูนที่เสริมสารต้านอนุมูลอิสระ
Proprietor
Kasetsart University
License ID
9453
Class
ชาติ
Grant Date
16 มกราคม 2015
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากผักพื้นบ้าน

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนบ้านต้นแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ การใช้ประโยชน์ :เจ้าหน้าที่อาสาแรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นำความรู้และวิธีการทำข้าวผักแท่งที่ได้รับมาถ่ายทอดสู่กลุ่มแม่บ้านเพื่อผลิตจำหน่าย,3 ต.ค. 2015 - 4 ต.ค. 2015