ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Animal Karyotyping, Cell culture and Viral Isolation Aeromonas septicemiaAfrican swine feverAntibodyantimicrobial susceptibilityAsiabiological controlcapsular polysaccharide antigen (cps) genescell bankcell culturecells culturechromosomeChromosomesChryseobacterium indologenesconcurrent infectioncrocodilecrossbred frogcryopreservationCryopreserved cellscytogenetic studyDeveloped test kitdiagnosisDNA ExtractionELISAendangered animalsfarmed frogfibroblastfibroblast cellsFi-collfish farmsfood securitygiant snakeheadGram-positive bacteriaHimalayan griffon vulturehouse fly pupal insect parasitoidshybrid Clarias catfishesIBRVkaryotypeKaryotypinglactoseLiOAc-SDSlivestocklyophilizationmelaminemelanin pigmentmicrosporidiared tilapiaTEMtilapiaUvitex 2BvaccineVero cellVirus isolationvirus stabilizerwhite blood cellswhole bloodWildlifeการก่อโรคการตรวจวินิจฉัยการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งการเพาะแยกเชื้อไวรัส Vero cellการเพาะเลี้ยงเซลล์การเลี้ยงเซลล์การเลี้ยงแบบหนาแน่นความไวต่อยาโครโมโซมจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยชื้อพีอาร์เอสเชื่อพีอีดีเชื้อไวรัสพิษสุนัขบ้าเทียมในสุกรเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสเชื้อไวรัสไอบีอารซอร์บิทอลเซลล์เซลล์แช่แข็งน้ำตาลปลานิลแดงปลาสลิดไฟคอลภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันและการพัฒนาวัคซีนในปลาเม็ดเลือดขาวแร้งสีน้ำตาลหิมาลัยโรค Actinobacillus pleuropneumoniae (APPโรคนิวคาสเซิ่ลโรคบิดในไก่ (Avian coccidiosis)โรคมาเร็กส์ (Marek's disease)โรคและการจัดการในสุกรโรคและอายุรศาสตร์ในสัตว์น้ำโรคสัตว์ปีก (Avian diseases)โรคสุกร ไวรัสวิทยา พยาธิชีววิทยา การจัดการฟาร์มสุกร แลคโตสวัคซีนในสัตว์ปีก (Avian vaccine)สเตรปโตคอคโคซิสสารเก็บรักษาเชื้อสารเก็บรักษาเชื้อไวรัสสุกรสุขภาพทางเดินอาหารสัตว์ปีก (Avian gut health)หนังตาหลอดเลือด

Executives


Persons (ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 5 คน (อาจารย์ 2 คน, นายสัตวแพทย์ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)
 • ทุนนอก 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 69 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 32 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 23 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 21 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)