ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

??-hemolyticagglutinationAir samplingAirborne bacteriaAnimal hospitalantibiotic resistanceantimicrobial susceptibilitybacteriabiogasBrucellaBurkholderia pseudomalleiCampylobacter jejunicoagulase-negative staphylococciCOIcontaminationdog shelterdrug resistanceDrug sensitivityduckE. coliE.colienvironmentEnvironmental ToxicologyEscherichia colifarmfeedfoodFood safetyFungusGC/MShealthheavy metalheavy metalsindoor airlymphatic filariasisMansonia annulataMansonia bonneaeMansonia divesmanuremitochondrial DNAMLSTmulti-drug resistanceMycotoxinmycotoxinsnosocomial infectionNosocromial infection, Thailandpathogenic bacteriaPigpoultryprimerprobiotiPsittaciformessafetySalmonellasludgespecies-specific primersStaphyloccocusStaphylococcus spp.stray dogswineupper respiratory tract bacteriVeterinary Public HealthVirulence factorsการดื้อยาปฏิชีวนะการตรวจวิเคราะห์น้ำและอาหารการปนเปื้อนโลหะหนักในดินไขมันไข้หวัดนกความปลอดภัยความปลอดภัยอาหาร ฟาร์ม สัตว์ปีก น้ำความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพโคจระเข้จระเข้ ตับ เมตาโบไลต์ สุขภาพ เอนไซม์เชื้อแบคทีเรียตรวจซากตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหาร ตับสกัดนกพิราบน้ำมันสกัดเนื้อเยื่อแบคทีเรียปัจจัยเสี่ยงเป็ดเป็ดไล่ทุ่งมูลสัตว์ปีกรอยโรคตาเปล่าโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์โลหะหนักสวัสดิภาพสัตว์สัตวแพทย์สัตวแพทย์สาธารณสุขสาธารณสุขสารฆ่าแมลงสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์สารพิษจากเชื้อราสิ่งปูรองหนูอาหาร

Executives


Persons (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นักวิทยาศาสตร์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 68 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 37 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 18 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)