ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

6 bisphosphataseacicloviracidsAcupunctureAcycloviraflatoxinalanine aminotransferasealbendazolealfalfaAlfalfa hayAnesthesiaanimal experimentanorexiaAntimicrobial resistanceArticleascorbic acidAsian elephantaspartate aminotransferasebenzoic acidBetaŸ-hydroxybutyratebeta-hydroxybutyratebody temperaturebovine leukemia virusbovine tuberculosisCampylobacter spp.centella asiaticaCentral part of ThailandchlorpheniramineColicComposite colic scoresconjunctivitisConservation Medicinecontrolled studycowcowscreatine kinasecreatininecrystalloidcyanosisdairy cattledairy cowelephantElephant and Wildlife MedicineElephant endotheliotropic herpesvirusendotheliotropic herpesvirus infectionensilingEpiploic foramen entrapmentEquineerythrocyte countestrusFarm animalsfatty liverfeverflunixin megluminefructose 1genetic analysisglucosehematocritherpes virus infectionHorseHorseshypovolemic shockJejunocecostomyketosislactic acidlethargyleucaenaleukocyte countLightningLumpy skin diseasemalemastitismetabolitesmilkMilk yieldnegative energy balancepropylene glycolreal time polymerase chain reactionreplacement dairy heiferreproductionโคนมน้ำนมดิบแบคทีเรียแพะระบาดวิทยาโรคปากเท้าเปื่อยโรคลัมปี สกินโรงฆ่าสัตว์ลูกโคนมไลปิดออกซิเดชั่นวัณโรคในโควัวไวรัสข้ออักเสบและสมองอักเสบสมดุลสัตว์เคี้ยวเอื้องสารสนเทศภูมิศาสตร์สิ่งปลอมปนสุกรสุกรอนุบาลองค์ประกอบนำนม

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 2 คน (นายสัตวแพทย์ 2 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 147 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 92 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 27 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 23 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)