สายวิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Applied LinguisticsAttitudeB.A. degree program in EnglishCommunicative English for CareersCorpusCorpus LinguisticsDevelopmentDiscourseEdmodoEducational TV programEFLEFL learnersE-learningEnglishEnglish competenceEnglish ReadingESPevaluative stancefactorsgenderGenre analysisgreen hotelgreen initiativegreen leafhuman resource development (HRD)Industry ServiceInstructional Activitiesintegrating approach in teaching L2 writingIntroductionJapanese learnersknowledge managementLanguage evaluationLanguage learning strategieslearning strategiesLearning StyleLinguisticslistening problemslocal attitudeMethodsmotivationObjectivenessperceptionspolitical sciencePresentation Skillsproductive levelproficiencyreactionsreading competencereading strategiesreading techniquesReading comprehensionreceptive levelRegional dialectResearch articlesresidents’ supportrhetorical structuresSatisfactionSecond language writingself-assessmentsenior touristsservice businesssmartphonesSocial networking websitespeaking skillsSustainableSystemic Functional LinguisticsThaiThai learnersundergraduateUndergraduate Studentsvocabulary instructionการจัดการความรู้การตลาดการประเมินหลักสูตรการพัฒนาการศึกษาการสื่อสารความเป็นไทยความเป็นอื่นความพึงพอใจความหมายจ้างที่ปรึกษาชุมชนออนไลน์ทัศนคตินโยบายการศึกษานโยบายสาธารณะนักท่องเที่ยวชาวยุโรปภาษาจีนภาษาไทยภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษมายาคติวาทกรรมศักยภาพศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวสามัญทัศน์อัตราส่วนทางการเงินอัตลักษณ์อาเซียนอุตสาหกรรมไมซ์

ExecutivesResource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 132 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 119 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 77 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 42 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 292 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 147 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 145 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 65 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 58 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 7 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 8 รางวัล (เกียรติบัตร 3 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)