สำนักงานมหาวิทยาลัย วิทยาเขตบางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

BreedingBrown planthopper toleranceCa2+-ATPase genecDNACeramicsClimate ready riceClinical nutritioncollege life complex carbohydrateCurriculumDairy Science and TechnologyDNA markerDNA sequencesDopaminedrop testdrug abusedrug preventiondrug problemsEmployers of graduatesEvaluationFibonacci sequence.Flooding tolerancefolateFood Chemistry Food Innovationfood productsFragranceFRAPGABAGeneGenetic variationGeneticsglycemicGraduatesGroundwater dynamicshealth foodHeat treatmentHerbicideindexInsecticideInstructorsintermetallic compoundInternal Education Quality Assessment Committees at The Curriculum LevelInternal Education Quality Assessors at the Curriculum LevelsInternal Quality Assuranceiron bioavailabilityKAPKDML 105Knowledge Attitude PracticeLearninglife styleLipoxygenaseMarker-assisted backcross selectionMarker-assisted Breedingmarker-assisted selectionMaterials Characterization MetalsMilk products Ministry of Public HealthModelmung beanMutationnext-generation sequencing (NGS)Nursing educator expertsnutraceuticalNutritionalORACOryza sativa LOryza sativa L. Iron densityPDCA CyclePeel spottingProgram Evaluationriceการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินโครงการการประเมินผลโครงการการปรับปรุงพันธุ์การฝึกอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกอบรมออนไลน์การรับรู้เกณฑ์ AUN-QAข้าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทัศนคติเทคโนโลยีการศึกษาธนาคารบัณฑิตแบบจำลองประกันคุณภาพผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรพันธุกรรมข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รปภ.หญิงระบบระบบสารสนเทศเลขานุการหลักสูตร

ExecutivesResource

นักวิจัยทั้งหมด 29 คน (อาจารย์ 2 คน, นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญ 1 คน, พยาบาล ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ 5 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ 2 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน, นักวิชาการศึกษา 1 คน, เลขานุการชั้น 1 1 คน, นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ 1 คน, นักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 27 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
 • ทุนนอก 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 41 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 172 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 110 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 62 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 35 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 27 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 5 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 15 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 รางวัล, ประชุมวิชาการ 3 รางวัล)