ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

Adoption processaging societyAI TechnologyarticleArtificial IntelligenceAttitudesbaked productsBangkokBeauty BloggersBiodegradable packageBook StoreBrandBrand ElementsBrand EquityBrand ExperienceBrand identificationBrand Imagebrand loveBrand LoyaltyBrand Personalitybuying behaviorBuying Decision ProcessCase studyCharitable MarketingCommunicationConjoint analysisConsumer awarenessConsumer BehaviorConsumer Centric ModelCONSUMER PERCEIVED VALUESConsumer Perception ProcessConsumer responsesconsumers' attitudeContent analysisconvenience storesCorporate Brand IdentityCorporate Brand PersonalityCorporate CultureCorporate Personality TraitsCorporate social responsibilityCosmeticsCritical Success FactorsCustomer EngagementCustomer PerceptionCustomer Relationship Managementcustomer serviceCustomer value-based pricingcustomers’ shopping motivesEconomic GrowthEntrepreneurEntrepreneurial marketingEnvironmental concernFood Service OperatorsFree Zonefunctional foodGeneration ZGISGreen marketinggreen productsgrowth strategiesHotelHotel staying preferencehumanHuman Value StrategyInitial trustInnovativenessInterlocking DirectoratesInternetKey Account Managementkey success factorsMarketingMarketing mixMarketing strategyMobile technologyperceived benefitsperceived service qualityperceived valuePharmacy Engagementprice strategy with pharmacy customer devotionproduct knowledgePurchase IntentionRestaurant industrySelf-image congruenceSMEsSocial MediaSocial Media MarketingSocial Media NetworkingSUPPLEMENTARY PRODUCTSSustainabilitySustainability MarketingTourismการตลาดการไฟฟ้านครหลวงความตั้งใจซื้อความพึงพอใจความภักดีคุณค่าแบรนด์ทัศนคติธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพฤติกรรมผู้บริโภค

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)

Avata

ดร. สุชัญญา สายชนะ, อาจารย์

E-Mail: fbussns@nontri.ku.ac.th Tel.029428777140 ต่อ1402


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 104 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 94 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 71 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 49 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 285 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 126 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 159 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 7 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 4 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)