ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

การเงินธุรกิจ: ตลาดหลักทรัพย์5G Technology DevelopmentAbnormal Returnaccelerated depreciationaccounting historyAECASEANASEAN ExchangesASEAN Starsasset replacementasset replacement decisionsAsset replacement modelAsset scrappingAustraliaBandwidthBCG Modelsbehavior financeBehavioral financebook valuebusiness and management educationbusiness cycleBusiness FinanceCapital Asset Pricing ModelCapital Expenditurecapital market studiesCapital StructureCash Flow from FinancingCash Flows from InvestingCash Flows from OperatingClean EnergyCommodityconstruction sector of the Stock Exchange of Thailandconstruction services sector of the Stock Exchange of ThailandCoperate FinanceCorporate BondCorporate FinanceCorporate Governancecorporate governance scoreCOVID-19Covid-19 pandemicCredit ratingCreditworthinesscrowd fundingCumulative Abnormal ReturnDigital Economyearnings manipulationeconomic historyEquity Mutual FundEstimated RangeFinancial AssetsFinancial Attitudefinancial knowledgeFinancial LiteracyFinancial Marketfinancial performancefinancial well-beingFive Force ModelgeostatisticHedonic indexilliquidity stockilliquidity stocksinflationInstitutional InvestorintegrationInvestmentinvestor behaviorLinkMedia SectorM-score modelMutual Fund Performancemutual fundsNon-StationaryOwnership Structurepersonal financial planningProperty DevelopmentProperty FundsQ ratioretail investorsrisk management strategyScrapping DecisionSETSocialization Agentsspatial autocorrelationStock Exchange of ThailandStock returnsstylized factstax policyTaxationTechnological Advancementtechnological investmentThailand Stock Exchangeturnover ratiovolatilityกองทุนรวมตราสารทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์การเงินการฟื้นตัวของหลักทรัพย์ หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือสูงทหารกองประจำการผลตอบแทน

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 10 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 29 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 155 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 55 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 100 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 8 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 2 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 2 รางวัล)