ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

academicsaccentsaccessed a collection of authentic texts (corpus) via various computer programs with recommended concordancing tools. The control groupApplied LinguisticsASEANasynchronousattitudesautonomous behaviourautonomous learningAutonomous perceptionAwarenessBangkokBELIEFSblended learningbrand namingbusiness englishcode-mixingCorpuscorpus linguisticscourse developmentCourse management systemculture teachingdiscourse analysisEFLEFL learnersEFL writingE-LearningEnglishEnglish as a Lingua FrancaEnglish as an International LanguageEnglish for specific purposesEnglish language learningEnglish language teachingEnglish namingEnglish proficiencyEnglish vocabularyEnglish writingESPexperienceextensive readingfigurative languagefunctional categorizationgenre analysishigher educationIntercultural Communicationinternational studentinternationalisationLearner autonomylexical bundleMacrorulesmacrostructuremetadiscoursemobilitymodelsnative speakersNeedsOral CommunicationReadingreading comprehensionReading Reflective Journalsreading strategiessecond language acquisitionsecond language writingSelf-assessmentSELF-EFFICACYself-monitoringsongSpeech production and perceptionSports Newsstudentsteacher-student conferenceTeaching EnglishThai learnersThai local productsThailand. Concordancing was introduced for the experimental groupThe action research aims to raise Thai university post graduate students’ awareness in L2 collocations activation. The researcher investigates the effect of ‘concordances’ on advanced students pursuing Master’s Degree in English for Specific Purposes at the Faculty of Humanitiesthe subjectsthereforeTOEFLTranslation Studiesuniversityvarieties of Englishwas asked to practice lexical units by the e-Diary method.Word ListWorld EnglishesWorld-EnglishesWritingWriting developmentWriting processการเขียนภาษาอังกฤษการปลูกข้าวการวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารการสอนภาษาอังกฤษข้าวคำภาษาต่างประเทศนิตยสารข่าวนิสิตที่มีความสามารถต่ำภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษหลักสูตร

Executives

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นางสาว กฤตยา อังเกอร์, อาจารย์

E-Mail: fhumktyn@ku.ac.th Tel.02-579-5566 ต่อ 1302


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 39 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 12 คน, อาจารย์ 26 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 95 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 90 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 155 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 96 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 59 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 14 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 13 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 9 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)