โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

biometrybrainbreeding managementcaninecatcataractchemotherapyCompanion animalcraniectomyCystitisdogdoxorubicineyefelinehydrocephalusInternal medicineintussusceptionItraconazoleLymphomamelanomameningoencephalitismetabolic syndromeneuronavigationosteosarcomaphacoemulsificationprostate glandprostatitisrabbitskin flapskull base surgeryskull fracturesmall animalsmall animalsSmall mammalsstomatitisStrandingsurgerytraumatic brain injuryTreatmentTrichoblastomaultrasounduveitisvaginal cystvaginal cytologyVentriculoperitoneal shuntVertebral fractureVertebral luxationvertebral screwvertical bone lossveterinaryไซโคลฟอสฟาไมด์แมวระบบทางเดินอาหาร และต่อมไร้ท่อระบบทางเดินอาหารและต่อมไร้ท่อระบบประสาทระบบสืบพันธุ์ระบาดวิทยารังสีวินิจฉัยรังสีวินิจฉัย และรังสีรักษาเรื้อนแห้งโรคแกลสเซอร์โรคต่อมลูกหมากโตโรคตาในสัตว์โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะโรคที่เกิดจากแบคทีเรียโรคแท้งติดต่อ (Brucellosis)โรคผิวหนังในสัตว์เล็กโรคผิวหนังในสุนัขและแมวโรคหัวใจในสุนัขและแมวลูกปลาวินบลาสตินเวชศาสตร์คลินิกระบบสืบพันธ์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและระบบประสาทศัลยกรรมศัลยกรรมกระดูกและเวชศาสตร์ฟื้นฟูศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนสมองและไขสันหลังสัตวแพทย์สัตว์เล็กสัตว์เลี้ยง โรคหัวใจ, ผ่าตัด สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษสาขาอายุรกรรมและเนื้องอกสายพันธุ์สารระงับเชื้อสุกรสุนัขสุนัข (Dog),สุนัข, เชื้อแบคทีเรีย Brucellaสุนัขเพศผู้สุนัขยอร์คไชร์เทอเรียร์หน่วยจักษุหนังตาที่สามหัวใจออสติโอซาร์โคมาอายุรกรรม และศัลยกรรม ด้านสัตว์เลี้ยงอายุรศาสตร์อายุรศาสตร์สัตว์เล็กอาร์เอฟแอลพีเอ็นโรฟล็อกซาซิน (Enrofloxacinเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศ คอร์ติซอล ไทรอกซิน

Executives

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการ

นางสาว ทักษอร ดวงอุไร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการแพทย์

E-Mail: fvettso@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8751-9

นาย พายุ ศรีศุภร, อาจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: fvetpayu@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8751-9


Persons (โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย บดินทร์ ติระพัฒน์

bordin.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8751-9

Avata

นาย สิรันดร์ ถึกอ่ำ

sirun.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428757

Avata

นาย เกษตร สุเตชะ

kaset.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 1061-70 ext 2103

Avata

นางสาว ณัฐเนตร ศรีตระกูล

natthanet.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-7971900

Avata

นางสาว ชวพร ต่อศรี

chawaporn.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 027971900

Avata

นาง กนกพร ตัณฑ์ไพบูลย์

kanokporn.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 027197000

Avata

นาย นนทษิต ชุติญาณวัฒน์

nontasit.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 027971900 ต่อ 2708

Avata

นางสาว ณัฐรุรี คำชมภู

natruree.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 027971900

Avata

นางสาว กนกวรรณ คิมรัมย์

kanogwan.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 027971900ต่อ 3623


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 17 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, สัตวแพทย์ ชำนาญการ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นายสัตวแพทย์ 13 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 218 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 108 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 110 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 17 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)