โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Biometrybrainbreeding managementcaninecatcataractchemotherapyCompanion animalcystitisdogdoxorubicineyefelineInternal medicineintussusceptionLymphomaMetabolic Syndromeosteosarcomaovarian cystovulation timingpalliative radiationPalliative radiotherapypancreaspartial colectomypartial retinal detachmentPCR-RFLPPCSO-524pedicle screw and rod fixationPeriapicalPericardial effusionPetphacoemulsificationplasmacytomasplatelet rich plasma pododermatitisPolymerase Chain ReactionPongo pygmaeusprairie dogpre-prescription errorPrescription errorpressure-controlled ventilationprogesteroneProstateprostate glandProstatitisProteus mirabilispseudohermaphroditismPseudomenbranousRabbitradiotherapyReal-Time Polymerase Chain ReaReconstructive surgeryreductionRehabilitationrelationshipReproduction in Dogs and Catsrespiratory workRetrobulbarretroperitoneal spaceRidley Turtlesrubber bandSaltsSea turtleSeasonsemenskin flapsmall animalsstomatitissurgeryveterinaryveternaryVFLvision lossvolume-controlled ventilation.ไซโคลฟอสฟาไมด์แมวระบบประสาทศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนสมองและไขสันหลังสัตวแพทย์สัตว์เล็กสัตว์เลี้ยง โรคหัวใจ, ผ่าตัด สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษสาขาอายุรกรรมและเนื้องอกสายพันธุ์สุกรสุนัขสุนัข (Dog),สุนัข, เชื้อแบคทีเรีย Brucellaสุนัขเพศผู้หน่วยจักษุหนังตาที่สามหัวใจออสติโอซาร์โคมาอายุรกรรม และศัลยกรรม ด้านสัตว์เลี้ยงอายุรศาสตร์อายุรศาสตร์สัตว์เล็กอาร์เอฟแอลพีเอ็นโรฟล็อกซาซิน (Enrofloxacinเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศ คอร์ติซอล ไทรอกซิน

Executives


Persons (โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (สัตวแพทย์ ชำนาญการ 2 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นายสัตวแพทย์ 12 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 184 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 93 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 91 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 17 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 16 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 3 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)