โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

canineCatchemotherapyCompanion animaldogdoxorubicindrainageduodenogastric intussusceptionDWIdyspneaEmergency and critical care medicine EsophagusExotic petExotic pet medicine and surgeryExotic pets medicineeyefelineFeline nasal adenocarcinomaFrench BulldogFungal DNA barcodingFungal granulomagallbladder mucocelegallbladder rupturegastroduodenal intussusceptiongastrointestinal tractgranular cell tumorhemangiosarcomahermaphroditismhistoplasmosishypercapniahypoventilationImmunohistochemistryInfectious diseasesInsulinInternal medicineintestinal tumorintraocularintraocular lens implantationItraconazoleIVDDLabiallaserlungLymphomamammary glandMandibularmedication errormelanomameningiomameningoencephalitismetabolic syndromemonofilamentmultifilamentNasalneurological examinationneuronavigationObesityos clitorisosteosarcomapalliative radiationPalliative radiotherapypancreaspartial colectomypartial retinal detachmentpedicle screw and rod fixationPeriapicalPericardial effusionPetPhacoemulsificationplasmacytomaspre-prescription errorPrescription errorProstate glandProteus mirabilispseudohermaphroditismRabbitReconstructive surgeryRehabilitationrelationshipRetrobulbarretroperitoneal spacerubber bandSeasonskull base surgerysmall animalSmall mammalsspinestomatitissurgeryไซโคลฟอสฟาไมด์ต่อมไร้ท่อต่อมไร้ท่อและทางเดินอาหารตาเทคนิคทางชีววิทยาเทคนิคทางเนื้อเยื่อวิทยาเทคนิคทางโลหิตวิทยาแมวระบบประสาทศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนสุนัข

Executives


Persons (โรงพยาบาลสัตว์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 33 คน (นายสัตวแพทย์ 32 คน, นักวิทยาศาสตร์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 65 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 35 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 2 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 2 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)