สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

adventitious rootbananaBanana processingBreedingchromosomeCovered plantfertilizerfruit qualitygrowthgrowth rateIAAMicro-propagationMusaMusa balbisianaMusa sp.NAAsatellitesugar appleกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2กล้วยน้ำว้ากล้วยเศรษฐกิจกล้วยหอมทองการเจริญเติบโตการรวบรวมเชื้อพันธุ์การอนุรักษ์ข้าวโพดหวานความสูงต้นกล้วยคัดเลือกพันธุ์ตัวทดสอบถ่ายภาพเทคโนโลยีการผลิตนครราชสีมาน้อยหน่าน้อยหน่าลูกผสมน้อยหน่าลูกผสมพันธุ์เพชรปากช่อน้อยหน่าและน้อยหน่าลูกผสมน้ำตาลซูโครสปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลและเทคโนโลยีการผลิตไม้ผลปากช่องแป้งแป้งกล้วยแป้งกล้วยน้ำว้าปากช่อง 50ผลกระทบด้านเศรษฐกิจผลิใบผสมกับตัวทดสอบแฝกพัฒนาพันธุ์พันธุกรรมพันธุ์เพชรปากช่องพันธุ์มะม่วงพาโคลบิวทราโซลพืชคลุมดินเพชรปากช่องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชโภชนาการมะขามมะขามเปรี้ยวมะขามหวานมะม่วงมะม่วง, การปรับปรุงพันธุ์, การพัฒนาพันมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงอบแห้งไมคอร์ไรซาไม้ผลกึ่งร้อนไม้ผลเขตร้อน และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไม้ผลเมืองร้อนรวบรวมพันธุ์โรงเรือนเพาะชำลักษณะทางกายภาพลักษณะทางการเกษตรลักษณะประจำพันธ์มะม่วงลักษณะประจำพันธุ์ลักษณะประจำพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ของอะโวคาโดลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงลักษณะประจำพันธู์อะโวคาโดลักษณะผลเศรษฐกิจสกุลน้อยหน่าสถานภาพการผลิตสถานีวิจัยเขาหินซ้อนสถานีวิจัยปากช่องสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกสภาพปลอดเชื้อสายพันธุ์แท้หญ้าแฝกออริซาลินอะติมัวย่าอะโวกาโดอะโวกาโด ความงอกของละอองเกสร น้ำตาลซูโครสอะโวคาโดอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลผลิตอะโวคาโด ตัดแต่งกิ่ง ผลิใบ อะโวคาโด, การปรับปรุงพันธุ์อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้าอายุ

Executives


Persons (สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน)

Avata

นาย เรืองศักดิ์ กมขุนทด

ruangsak.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 044-311796

Avata

นาง กัลยาณี สุวิทวัส

kunlayanee.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 044-311-796

Avata

นางสาว ขวัญหทัย ทนงจิตร

kwanhatai.t@nontri.ku.ac.th, โทร. 044-311796


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 4 คน (นักวิจัย ชำนาญการ 2 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 20 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 39 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)
 • ทุนนอก 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 127 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 79 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 7 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 7 เรื่อง)
 • Unknown 18 เรื่อง (Unknown 18 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 95 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 63 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 8 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)