แน้วโน้มรางวัลของชมชิด

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2018 inดร.ชมชิด พรหมสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สากล สถิตวิทยานันท์, รองศาสตราจารย์,"BIOMEBGCGA for Optimizing Tectona grandis Linn. F.’s Ecophysiological Parameters Using Remotely Sensed Data", the best paper award, , ICEAST 2018 organized by King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Jul 6 2018