รางวัลคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2016

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

3

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015 >>
Publish Year Output Award 1
2016 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Estimation of Farmland Allocation in Thailand: A Case Study of Khon-Kaen Province", รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559, เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 26 2016