รางวัลคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ปี 2015

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

1

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20162015 >>
Publish Year Output Award 1
2015 inดร.นรารัก บุญญานาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Relationship of Stock Price and Monetary Variables of Asian Small Open Emerging Economy: Evidence from Thailand", รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2558, เศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตาร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 26 2015