รางวัลภาควิชาภาษาตะวันออก ปี 2020

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลภาควิชาภาษาตะวันออก

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202020192018 >>
Publish Year Honor Award 2
2020 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2562", มนุษยศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 30 2020
2020 inดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรผู้มีผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ ประจำปี 2562", มนุษยศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 30 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>