รางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ปี 2002

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2002

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2002

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2002

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2002

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2002

2

Award

รางวัล ปี 2002

แนวโน้มรางวัลคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2002 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลที่2 ในการแข่งขันด้านนวัตกรรมอาหาร", , กรมทรัพย์สินทางปัญญา, Sep 2 2002

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2002 inดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์,"ขนมจีนแห้งและน้ำยาผงกึ่งสำเร็จรูป", รางวัลที่ 2 ในการแข่งขันด้านนวัตกกรรมอาหาร, , กรมทรัพย์สินทางปัญญา, Sep 2 2002

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด