รางวัลภาควิชาสถิติ ปี 2021

16

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาสถิติ

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201720162013 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120132009 >>
Publish Year Output Award 1
2021 inดร.เสาวภา ชัยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"TIME SERIES ARIMA MODEL FOR PREDICTION OF THAILAND’S MONTHLY AVERAGE CASSAVA STARCH DOMESTIC PRICE", ผลงานวิจัยตีพิมพ์, สถิติ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 9 2021

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017201620122009 >>