Award

Award
รางวัลนักวิจัยดาวรุ่งที่มีผลงานและคุณภาพสูงสุด  (KU-star)
Branch
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
ได้รับรางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงสุด ประจำปี 2556 ซึ่งมีค่า impact factor เท่ากับ ~7.4
Received
16 พฤษภาคม 2014
Related Link
-