Award

Article
วัสดุเกาะยึดที่เหมาะสมสำหรับการปลูกต้นอ่อนวานิลลาที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Award
รางวัลชนะเลิศ
Branch
-
Doner
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Received
11 พฤษภาคม 2013
Related Link
-