Award

Article
ผลกระทบของสื่อที่นำเสนอเกี่ยวกับไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ 2009 เอชวันเอ็นท์วันต่อตลาดสินค้าเกษตร
Award
รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ปี 2554 (รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ)
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
26 กุมภาพันธ์ 2013
Related Link
-