Award

Award
บุคคลดีเด่นของชาติ
Branch
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Doner
คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
Class
ชาติ
Obvious
นำทีมนักวิจัยไทยเข้าร่วมถอดรหัสจีโนมข้าว ในโครงการถอดรหัสจีโนมข้าวนานาชาติ และได้นำจีโนมมาประยุกต์ใช้ในการค้นหายีนและปรับปรุงพันธุ์ข้าว การค้นพบยีนความหอมในข้าวขาวดอกมะลิ ได้รับสิทธิบัตรในปี ๒๕๕๑ ได้ก่อกำเนิดจากเทคโนโลยีฐานเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิและข้าวหอมอื่นๆทำให้มีการปรับปรุงฐานพันธุกรรมข้าวขาวดอกมะลิและข้าวเหนียว กข ๖ ให้ต้านทานต่อโรค-แมลงและทั้งยังทนน้ำท่วมและทนเค็มได้ด้วย โดยคงคุณสมบัติความเป็นข้าวหอมมะลิของไทยเอาไว้อย่างสมบูรณ์
Received
26 มิถุนายน 2012
Related Link
-