Award

Award
รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนและคุณภาพสูงสุด (KU research Star)
Branch
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Doner
สำนักวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Obvious
-
Received
26 กุมภาพันธ์ 2013
Related Link
-