Award

Award
ผลงานวิจัยเด่นประจำปี 2555 ของ สกว
Branch
-
Doner
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)
Class
ชาติ
Obvious
สกว ขอมอบประกาศเกียรติคุณให้ ดร สิริชัย ส่งเสริมพงษ์ หัวหน้าโครงการกระบวนการถนอมอาหารดักแด้ไหมอีรี่ ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม
Received
20 ธันวาคม 2012
Related Link
-