Award

Article
ผลของกรรมวิธีการหมักต่อปริมาณสารกาบาในแป้งขนมจีน
Award
รางวัลที่ 1 ในการเสนอผลงานทางวิชาการภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2553
Branch
อุตสาหกรรมเกษตร
Doner
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Class
ชาติ
Received
23 พฤศจิกายน 2010
Related Link
-