Award

Article
ฤทธิ์ฆ่าเชื้อราที่ก่อโรคผิวหนังในสุนัข แมว ของโลชั่นสมุนไพร KU Natural Miticide ในห้องทดลอง
Award
รางวัลดีเด่น สาขาสัตวแพทยศาสตร์ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550
Branch
สัตวแพทยศาสตร์
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
30 มกราคม 2007
Related Link
-