Award

Article
นวัตกรรมขจัดไขมัน FOGiATK (โฟกีแทค)
Award
รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทความด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ประเภทบุคลากร
Branch
บทความด้านนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
Doner
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Received
16 กุมภาพันธ์ 2024
Related Link
https://sunthailand.net/th/activity/1055