Award

Article
คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ และยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส ของสารสกัดจากเปลือกเงาะ เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
Award
รางวัลโปสเตอร์ประเภทสวยงามรางวัลที่ 2
Branch
-
Doner
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
5 กุมภาพันธ์ 2020
Related Link
-