Award

Article
การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ
Award
การประกวดกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2562 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอาจารย์และนักวิจัย (ด้านปลายน้ำ)
Branch
Doner
สถาบันวิจัยยาง การยางแห่งประเทศไทย
Class
ชาติ
Received
15 กรกฎาคม 2019
Related Link
-