Award

Article
ผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตผ่านทางช่องท้องแบบถาวรด้วยกระบวนการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค
Award
รางวัลระดับเหรียญเงิน สำหรับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา
Branch
-
Doner
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
Class
ชาติ
Received
12 สิงหาคม 2018
Related Link
-