Award

Article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่
Award
รางวัลชนะเลิศ การประกวดของฝากประจำจังหวัดจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม
Branch
-
Doner
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย และ ม.เกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Received
28 มิถุนายน 2016
Related Link
-