Award

Award
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประจำปี 2549
Branch
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
Doner
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Class
ชาติ
Obvious
การค้นพบยีนความหอมของข้าวไทยและยีนทนน้ำท่วมที่สามารถนำมาปรับปรุงข้าวหอมมะลิ 105 ให้ทนน้ำท่วมได้นาน 2
Received
27 ตุลาคม 2006
Related Link
-