Award

Article
การขยายพันธุ์วานิลลาพันธุ์ตาฮิติจากการเพาะเลี้ยงตาข้างในสภาพปลอดเชื้อ
Award
รางวัลยอดเยี่ยม ในกลุ่มงานวิจัย ด้านพืชสวนอุตสาหกรรม
Branch
-
Doner
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และ ประธานการจัดประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Received
31 กรกฎาคม 2014
Related Link
-